Aangiften inkomstenbelasting

Als belastingconsulent verzorgen wij graag uw belastingaangifte!

In de BFA checklist  2023 (pdf) vindt u alle informatie over de gegevens dat wij van u nodig hebben om uw belastingaangifte op deskundige wijze te kunnen verzorgen.

Wanneer u de benodigde gegevens heeft verzameld, maakt u met ons een afspraak om deze bij ons op kantoor af te leveren. U kunt vanzelfsprekend ook de gegevens scannen en vervolgens mailen of per post naar ons sturen. Na ontvangst controleren wij uw gegevens op volledigheid en juistheid. Bij de verwerking wordt ook grondig bekeken of u wellicht in aanmerking komt voor één of meerdere toeslagen


BTW aangiften

Voor de MKB-ondernemers/ZZP’ers die als éénmanszaak, vennootschap onder firma of man-vrouw firma opereren is het voldoende om een fiscale jaarrekening op te stellen. De balans en verlies- en winstrekening maken onderdeel uit van de jaarrekening. Deze worden door ons verwerkt in uw aangifte inkomstenbelasting. De balans geeft een overzicht weer tussen uw bezittingen en schulden/EV. De Winst- en Verliesrekening geeft al uw opbrengsten en kosten weer van een bepaald boekjaar. Bij de verwerking van uw aangifte besteden wij extra aandacht aan de fiscale voordelen, waarvan u als ondernemer gebruik kunt maken, zoals bijvoorbeeld de starters- en zelfstandigenaftrek, MKB-vrijstelling, fiscale oudedagsreserve, willekeurige afschrijving en investeringsaftrek.