Rapportages

Om als ondernemer tijdig uw organisatie en beleid te kunnen (bij)sturen dient u te beschikken over actuele en juiste informatie.

Het verzorgen van (tussentijdse) rapportages vormen een steeds belangrijker onderdeel van onze werkzaamheden. Wij verzorgen maandelijks/per kwartaal/per (half) jaar de overzichten waaraan u vanuit bedrijfseconomisch oogpunt behoefte heeft.

De tussentijdse rapportages worden door ons gebruikt om o.a. u gedurende het kalenderjaar op de hoogte te houden van uw financiële en fiscale positie, zodat u uit liquiditeitsoogpunt weet hoeveel te betalen belasting u moet reserveren. Ook adviseren wij over mogelijk nog te behalen fiscale voordelen waarvoor u in aanmerking kunt komen, bijvoorbeeld door te investeren in bepaalde bedrijfsmiddelen. Daarnaast kunnen wij via de tussentijdse rapportages monitoren of de doelstellingen behaald kunnen worden en of de strategieën aangepast moeten worden om de doelstellingen alsnog te kunnen behalen. Door deze tussentijdse rapportages krijgt u achteraf geen verassingen die grote impact kunnen hebben op uw onderneming en kunnen leiden tot faillissementen!

Opstellen jaarrekening

Voor de MKB-ondernemers/ZZP’ers die als éénmanszaak, vennootschap onder firma of man-vrouw firma opereren is het voldoende om een fiscale jaarrekening op te stellen. De balans en verlies- en winstrekening maken onderdeel uit van de jaarrekening. Deze worden door ons verwerkt in uw aangifte inkomstenbelasting. De balans geeft een overzicht weer tussen uw bezittingen en schulden/EV. De Winst- en Verliesrekening geeft al uw opbrengsten  en kosten weer van een bepaald boekjaar.

Bij de verwerking van uw aangifte besteden wij extra aandacht aan de fiscale voordelen, waarvan u als ondernemer gebruik kunt maken, zoals bijvoorbeeld de starters- en zelfstandigenaftrek, MKB-vrijstelling, fiscale oudedagsreserve, willekeurige afschrijving en investeringsaftrek.